header.jpg

Bestelinfo brochures en kaarten

Een publicatie bestellen is heel eenvoudig!

Stort het juiste bedrag op het rekeningnummer van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Interleuvenlaan 64, 3001 Leuven.

IBAN: BE14 5230 8096 6783

BIC: TRIOBEBB

Vermeld als mededeling de titel van de publicatie.

De brochures of kaarten worden je dan toegestuurd.  De opgegeven prijzen zijn inclusief verzendkosten.