header.jpg

Bomenonderhoud Alexianenpark

In het Leuvense Alexianenpark voerden we de afgelopen maand, in de zone rond het Lemmensinstituut, allerhande boombeheerwerken uit. Decennialang ging er weinig bijzondere aandacht naar het prachtige bomenpatrimonium op deze site. Daardoor verminderde de vitaliteit van heel wat bomen en ontstonden er risicovolle situaties door de aanwezigheid van dode bomen of zware dode takken.

In 2019 lieten we een boombeheeradvies opmaken voor de site. Alle waardevolle bomen werden geïnspecteerd en kregen een specifiek beheeradvies. Deze winter voerde een gespecialiseerde boomverzorger de noodzakelijke werken uit. Een aantal bomen moest helaas geveld worden omwille van hun slechte staat of concurrerende positie ten opzichte van waardevollere exemplaren. Waar mogelijk opteerden we voor een ecologische velling, waarbij men enkel de kroon verwijdert en de stam laat staan. Zo kan de stam nog jaren verder aftakelen en een ideaal biotoop vormen voor allerhande zwammen, insecten, spechten, vleermuizen enz... Bomen met veel dood hout in hun kruin kregen een snoeibeurt. Bij drie monumentale bomen, die zich vlakbij de parking bevonden, gebeurde een standplaatsverbetering. De verharding boven hun wortelgestel werd weggenomen en vervangen door compostrijke grond en een laag hakselhout. De grond werd luchtiger gemaakt en de wortelzone afgeschermd met boomstammen, zodat auto's in de toekomst niet meer onder de bomen kunnen doorrijden of parkeren. Dit zal de vitaliteit van deze prachtige bomen ten goede komen en hun levensduur een heel stuk verlengen.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde deze werken via de subsidie voor het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant .

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.