header.jpg

Kamsalamander

Kamsalamander Triturus cristatus Jelger Herder Buiten beeld 30987 Small bijgesnedenDe Kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander in Vlaanderen. In de voortplantingstijd heeft het mannetje een scherp getande rugkam, vandaar de naam van de soort. Het is een zeldzame amfibieënsoort die helaas nog steeds achteruit gaat. 

De Kamsalamander is een bewoner van kleinschalige landschappen: gebieden met hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen en vochtige bosjes. Hij stelt hoge ecologische eisen aan zijn biotoop. Voor de voortplanting is er nood aan een netwerk van zonbeschenen visloze poelen. Vissen zijn nefast omdat ze de eitjes van de Kamsalamander opeten.

In gebieden waar nog Kamsalamanders voorkomen legt Regionaal Landschap Dijleland vzw gericht nieuwe poelen aan om zo tot een voldoende dicht poelennetwerk te komen (project Breedsmoel zoekt poel).

In het kader van de bescherming van de Kamsalamander verzamelde Natuurpunt Studie vzw (historische) verspreidingsgegevens van de soort. Anno 2010 loopt er een uitgebreid monitoringproject.

Meer info op de website van de Hylawerkgroep.

De Kamsalamander is een koesterbuur van Boortmeerbeek, Haacht, Herent en Leuven.

 

copyright foto: Jelger Herder Buiten-Beeld