header.jpg

Vroedmeesterpad

De Vroedmeesterpad is een kleine pad met een wrattige, bruingrijze huid. De volwassen diertjes worden slechts 3 tot 5 cm groot.   Het is een buitenbeentje onder de padden en kikkers. Van deze amfibieënsoort vind je immers geen eitjes (kikkerdril) in plassen en poelen. Hoe komt dit? De mannetjes nemen als een toegewijde huisvader de broedzorg voor de eitjes op zich gedurende een drietal weken. Hij wikkelt de bevruchte eitjes, die zoals een kralensnoer onderling verbonden zijn, rond zijn achterpoten en draagt ze zo drie weken met zich mee.

Hij houdt de eitjes warm en regelmatig bevochtigt hij ze in het water van een poel of in de dauw van het gras. Na drie weken zet hij de eitjes af in een waterplas en dan komen de larven (kikkervisjes) uit. De larven ontwikkelen zich in de poel tot pad en brengen daarna de rest van hun leven aan land door.

Warmte graag!

Vroedmeesterpadden zijn vooral ’s nachts actief. Overdag schuilen ze in holletjes of onder stenen.  De Vroedmeesterpad houdt van warmte. Daarom vindt men deze kleine pad wel eens in de buurt van de mens: op kerkhoven, rond boerderijen, in kelders of ruïnes. In de natuur kiezen ze voor zonbeschenen hellingen, liefst met een stenige ondergrond. Daar zijn immers warme plekjes te vinden.

Ook de roep van de Vroedmeesterpad is speciaal. Tijdens de voortplantingsperiode (april-juni) ‘fluiten’ ze van zodra het begint te schemeren. Met korte, hoge fluittonen lokken ze de vrouwtjes. Als meerdere mannetjes ‘in koor’ roepen, dan klinkt dit als een feeëriek klokkenspel.

Het zuiden van Vlaanderen is de noordgrens van het verspreidingsgebied van de Vroedmeesterpad.  Het aantal populaties van deze soort in onze regio is dan ook beperkt en ze liggen geïsoleerd van mekaar.  Daardoor zijn deze populaties vatbaarder om te verdwijnen.  Om de Vroedmeesterpadden in het Dijleland een steuntje in de rug te geven legt Regionaal Landschap Dijleland vzw poelen aan en zorgt ze ook voor geschikte landbiotopen (project Breedsmoel zoekt poel).

Meer informatie over deze pad en andere amfibieën vind je op de website van de Hylawerkgroep. Of lees de folder Vroedmeesterpad in je tuin? .

De Vroedmeesterpad is een koesterbuur van Bertem en Overijse.