header.jpg

Vleermuizen

Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus René Janssen Buiten beeld 31834 SmallVleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren. In België komen er 20 soorten voor. Ze brengen hun jongen levend ter wereld en zogen ze.  Ze hebben geen pluimen zoals vogels: hun vleugels worden gevormd door de vlieghuid. Onze vleermuissoorten voeden zich enkel met insecten. Ze jagen ’s nachts en maken gebruik van echolocatie (een sonar) om hun prooi te localiseren en om te voorkomen dat ze botsen. Op één nachtje jagen verorberen ze talloze muggen en andere insecten. 

In de winter zijn er niet veel insecten en hebben de vleermuizen niet genoeg te eten. Daarom houden ze op een beschutte plaats een winterslaap, soms met honderden op dezelfde plek. In de zomer schuilen ze overdag in holle bomen, op kerkzolders of in spleten in woningen. Vleermuizen zijn de laatste eeuw sterk achteruitgegaan in aantallen. Het verdwijnen van biotopen (zomer- en winterverblijfplaatsen en jachtgebieden) en het gebruik van pesticiden zijn hier de voornaamste oorzaken van.  Vleermuizen hebben ook nood aan een landschap met bomenrijen, houtkanten, waterlopen en zo meer. Dankzij deze lijnvormige structuren kunnen ze zich oriënteren wanneer ze op jacht gaan.  In België zijn alle vleermuissoorten beschermd.

Sommige in onbruik geraakte menselijke bouwsels blijken geschikt te zijn als winterverblijfplaats voor bepaalde soorten vleermuizen. Denken we maar aan de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die verspreid in het landschap liggen. Of aan de oude ijs- en groentenkelders van grotere domeinen. Regionaal Landschap Dijleland vzw richt dergelijke locaties in voor vleermuizen met aandacht voor het cultuurhistorische aspect. Kleine ingrepen zoals het voorzien van hangplaatsen en een invliegopening in de deur, kunnen soms al volstaan.  Lees er meer over bij het Project Ijskelders en bunkers.

Meer weten over vleermuizen? Surf eens naar www.vleermuizen.be of op de site Ecopedia.

 

De Gewone grootoorvleermuis is een koesterbuur van Leuven en Tervuren.

De Ingekorven vleermuis is een koesterbuur van Bierbeek.

De Bosvleermuis en Gewone dwergvleermuis zijn koesterburen van resp. Hoeilaart en Boortmeerbeek.

De Watervleermuis tenslotte is een koesterbuur van Kampenhout en Oud-Heverlee.

 

copyright foto Gewone dwergvleermuis: René Janssens  Buiten-Beeld