header.jpg

Holle wegen

De dichtheid aan holle wegen in het Dijleland behoort tot de grootste in Vlaanderen... en dus ook op wereldschaal, want nergens ter wereld komen zoveel holle wegen voor als in onze streek.

 

Waardevolle kleine landschapselementen

Deze holle wegen moeten we koesteren, want het zijn zeer waardevolle landschapselementen.

In ons druk gebruikte landschap zijn het nog steeds belangrijke stukjes natuur die een rijke wilde flora en fauna kunnen herbergen.  Vele dieren zoals vogels, vleermuizen, vossen,... gebruiken de holle wegen als schuilplaats, als uitvalsbasis om de omliggende akkers te verkennen of als verbinding tussen bossen of natuurgebieden.  Voor wandelaars, ruiters en fietsers bieden holle wegen altijd een aangename afwisseling in het landschap en een bijzondere sfeer.

Tijd voor actie

Door de intensivering van de landbouw, de toenemende bebouwing en het wegvallen van het beheer, is de kwaliteit van onze holle wegen er de laatste decennia danig op achteruit gegaan.

Daar willen we iets aan doen en dus is het Regionaal Landschap Dijleland al enkele jaren actief rond holle wegen.

Het holle-wegen-project is gestart met een inventarisatie van alle holle wegen in het Dijleland in 1999-2000.  Hieruit leerden we dat, ten opzichte van 1982, ongeveer 1/4de van de holle wegen verdwenen is!  Tengevolge van bebouwing, ophoging en verharding,....

Holle wegen in de aandacht

Ondertussen hebben we al heel wat actie ondernomen om de holle wegen opnieuw in de aandacht te brengen:

  1. - Publicatie boek Holle wegen
  2. - Publicatie handleiding over wetgeving en beheer
  3. - Opleiding voor milieuambtenaren en arbeiders
  4. - Infoavonden
  5. - Opruimactie zwerfvuil
  6. - Opmaken van beheerplannen voor de waardevolste holle wegen
  7. - Uitvoering achterstallig beheer
  8. - Herstel geulerosie
  9. - Publicatie vier wandelbrochures ‘Langs holle wegen in …’

 

In 2010 organiseerden we opnieuw een opleiding over het beheer van holle wegen voor arbeiders en ploegbazen.  Daarnaast blijven we gemeenten en INL-teams ondersteunen bij het uitvoeren van beheerplannen.

Meer info: thema Holle wegen, landschappelijk erfgoed