header.jpg

Historische parken en tuinen

In het  Dijleland bevinden zich heel wat locaties die vanuit cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch standpunt bijzonder interessant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om pastorietuinen, historische hoeves of kasteeldomeinen.

Regelmatig krijgen we de vraag van eigenaars van dit soort sites om een opknapbeurt te organiseren. We nemen deze opdrachten graag aan, maar pleiten er steeds voor om – indien mogelijk - de opwaardering te kaderen in een integraal project. Een integrale aanpak waarbij de hele site wordt betrokken in het verhaal biedt een duidelijke meerwaarde. Zo’n aanpak vraagt de opmaak van een uitgebreid inrichtingsplan en omvat verschillende fases.

In eerste instantie overleggen we met de eigenaar wat hij precies voor ogen heeft met de site. Aan welke functie(s) moet de site voldoen? Wat zijn de wensen? Vervolgens maken we een analyse van de huidige toestand: welke bijzondere archeologische, historische, landschappelijke en ecologische elementen zijn er nog aanwezig op en rond de site? Daarnaast raadplegen we diverse bronnen en historische kaarten. Zijn er bijvoorbeeld oude wegen aanwezig die kunnen geaccentueerd worden in het landschap?

Vervolgens tekenen we het inrichtingsplan met de gewenste toestand uit, rekening houdend met de wensen van de eigenaar en de potenties van de site. De geïntegreerde oplossing biedt een verankering van de site in het omliggende landschap en geeft de site een ruimtelijk interessanter aspect. Het plan wordt zo nodig afgetoetst met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en eventuele andere betrokken overheidsdiensten.

Elementen die regelmatig ingepast worden zijn de aanplant van hagen, houtkanten en hoogstammige fruitbomen; het herstel van dreven; de snoei van monumentale bomen; de kap van minder waardevolle bomen; het herstellen van waterpartijen; het plaatsen van takkenrillen m.b.v. snoeihout, .... . Zij bieden naast een landschappelijke ook een duidelijk ecologische meerwaarde.

Na finalisering van het plan wordt een gedetailleerde kostenraming opgemaakt d.m.v. het opvragen van offertes bij verschillende aannemers. Na een akkoord met de eigenaar over het financiële aspect en na het verkrijgen van de nodige vergunningen, start de uitvoering. Wij zorgen – samen met de eigenaar – voor de opvolging van de werken. Indien het omvangrijke werken betreft, wordt de uitvoering vaak gefaseerd in de tijd.

Bekijk enkele fotoreportages van afgeronde integrale projecten:

  1. Pastorietuin Bertem: fase 1, fase 2, fase 3
  2. Pastorietuin Terlanen
  3. Pastorietuin Korbeek-Lo
  4. Pastorietuin Heverlee
  5. Abdijsite Kortenberg: fase 1, fase 2