header.jpg

SOLABIO

Van oktober 2008 tot maart 2012 liep het Europese project SOLABIO.  Niet minder dan 27 organisaties en overheden uit 5 Vlaamse en 3 Nederlandse provincies namen deel aan het 3 jaar durende project. In de eerste plaats wilde het project een toename van de biodiversiteit bewerkstelligen.  Daarnaast behoorde ook het herstel van waardevolle landschappen tot de doelstellingen.

 

Regionaal Landschap Dijleland vzw engageerde zich binnen SOLABIO om de volgende acties te realiseren:

  1. Herstel en inrichting van ijskelders en bunkers voor vleermuizen: door deze oude bouwwerken in te richten als winterverblijfplaatsen voor vleermuizen, helpen we deze vliegende zoogdiertjes vooruit. Meer info: project , thema's IJskelders en groentenkelders, Vleermuizen.
  2. Acties voor zwaluwen: RLD vzw ondersteunt de gemeenten in hun werking rond zwaluwen, ondermeer door het monitoren van kunstnesten. Meer info: project Zwaluwen en thema Zwaluwen.
  3. Aanleg en herstel van hoogstamboomgaarden: hoogstamboomgaarden zijn belangrijk als nestplaats en voedselbron voor enkele bijzondere diersoorten zoals Steenuil, Eikelmuis en Das. Daarom herstellen we oude hoogstamboomgaarden in hun glorie en planten we er nieuwe aan. Voor de Eikelmuis hangen we bovendien speciale nestkasten op. Meer info: project Hoogstamboomgaarden en thema’s Eikelmuis; Hoogstamboomgaarden, lekkere natuur
  4. Aanleg houtkanten: speciaal voor de Geelgors, Iepenpage, Sleedoornpage en Das, diersoorten die afhankelijk zijn van de kleine landschapselementen in ons intensief gebruikte landschap, planten we op verschillende locaties hagen, heggen en houtkanten aan. Meer info: project Hagen, houtkanten en knotbomen en thema Sleedoornpage
  5. Achterstallig beheer en aanplant knotbomen: oude knotbomen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook bijzonder waardevol voor enkele diersoorten omdat ze in hun stam vaak holtes vormen.  Steenuilen of vleermuizen vinden dit ideale schuilplekken.  Om knotbomen te behouden is het belangrijk dat ze regelmatig geknot worden.  Meer info: project Hagen, houtkanten en knotbomen en thema Knotbomen, knoestige kerels
  6. Herstel en herinrichting van vijvers: in en rond vele vijvers leeft een rijkdom aan dieren en planten. Wanneer er niet wordt ingegrepen wordt een vijver steeds ondieper door het ontstaan van een sliblaag op de bodem. Na een lange tijd verlandt de waterplas. Om dit te voorkomen moet er in de vijver regelmatig slib geruimd worden. Immers bepaalde diersoorten , zoals Roerdomp, Watervleermuis, Bittervoorn en amfibieën, hebben dat open water nodig.
  7. Inrichtingswerken voortplantingsbiotoop Vroedmeesterpad: De Vroedmeesterpad is in Vlaanderen een zeldzame amfibieënsoort die alle ondersteuning kan gebruiken. RLD vzw graaft gericht voortplantingspoelen en richt landbiotopen in voor deze warmteminnende padden. In deze actie werkt RLD vzw samen met Hyla en Natuurpunt Studie. Meer info: Poelenproject Breedsmoel zoekt poel en thema’s Poelen, parels in het landschap; Vroedmeesterpad
  8. Inrichtingswerken voortplantingsbiotoop Kamsalamander: De Kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Het is een soort die sterk achteruitgaat. In samenwerking met Natuurpunt en Hyla leggen we voortplantingspoelen aan op geschikte plaatsen. Meer info: Poelenproject Breedsmoel zoekt poel en thema’s Poelen, parels in het landschapKamsalamander

Meer informatie over het Europese project vind je op http://www.solabio.org/