header.jpg

Groene speelplaatsen

De provincie Vlaams-Brabant investeerde het voorbije jaar 74.013,19 euro in ‘Natuur op school’. Ze stimuleert hiermee 12 scholen in Vlaams-Brabant om hun site te vergroenen en zo te werken aan meer biodiversiteit op en rond hun domein. Regionaal Landschap Dijleland vzw ondersteunde VBS Sint-Joris-Weert, De Waaier in Bertem en het Heilig Hartinstituut Heverlee bij hun vergroeningstraject, o.a. door het opstellen van een biodivers inrichtingsplan.

 VBS Sint-Joris-Weert toont hoe het kan:

In 2018 had de Vrije Basisschool Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee), samen met het oudercomité, de speelplaats opgefrist en een bijenhotel geplaatst. Van daaruit groeide het idee om de speelplaats nog drastischer aan te pakken en ze groener, meer biodivers en speelser te maken. De leerlingen mochten mee nadenken over de herinrichting van de speelplaats. Een werkgroep van leerkrachten en ouders gingen, samen met het Regionaal Landschap Dijleland, aan de slag met de plannen.

In 2019 diende de school dan een eerste subsidieaanvraag in voor ‘Natuur op School’ bij provincie Vlaams-Brabant. Met deze middelen werd een deel van de speelplaats opgebroken. Leerlingen plantten, samen met hun (groot)ouders, gemengde inheemse hagen, een speelbosje, een grote linde voor schaduw op de speelplaats. Op eigen kosten werden speelheuvels en klimstammen aangelegd. De leerlingen hielpen mee aan het bouwen van de wilgenhut en aan het grote bijenhotel werd een infobord bijgeplaatst.

“Tijdens ons natuurproject 'Koesterburen' ging elke klas op zoek naar hun koesterdier in de nabije omgeving van de school. De kinderen leerden via natuurwandelingen, buitenlessen, toneeltjes en werkmomenten, en samen met leerkrachten en ouders, over het belang van deze dieren. Ze staken nadien zelf de handen uit de mouwen bij het aanplanten. Zo creëerden ze zowel een avontuurlijke speelplaats voor zichzelf als een fijne plek voor onze koesterburen. Via dit natuurproject leren ze hoe ze op een positieve en speelse wijze concreet kunnen bijdragen aan een gezondere plek om te leven”, zegt Tom Emmers, pedagogisch directeur van VBS St.-Joris-Weert.

“Het was fijn om met hen samen te werken”, zegt Annabel Pennings van het Regionaal Landschap Dijleland. “Deze school bruist van enthousiasme. Dat maakte het gemakkelijker om samen een goed inrichtingsplan op te stellen met oog voor biodiversiteit. Zo woont er bijvoorbeeld in het centrum van Sint-Joris-Weert een kolonie huiszwaluw. Deze kreeg extra nestplaatsen aan het schoolgebouw”.

VBS De Waaier in Bertem voor het project ‘Groene speelplaats’ (10.000 euro)

De school gaat in de eerste fase 62 m² verharding opbreken en extra hoogstambomen, een bloesemhaag, inheemse bloesemstruiken aanplanten en een bloemenweide en hooilandjes aanleggen. De leerlingen worden bij alle fasen van het project sterk betrokken. Zo zet de school in op het ontwikkelen van leerlijnen over bloesems en bijen, vlinders en vogels.

Heilig Hartinstituut Heverlee (1e graad) in Heverlee (Leuven) voor het project ‘Green team- fase 2’ (2.827,15 euro)

Eerst werden Italiaanse populieren aangeplant die zorgen voor schaduw, zowel op de speelplaats als in de gebouwen met grote ramen. Hiervoor werd een flink deel beton opgebroken. In deze tweede fase gaan er struiken en bloembollen onder de bomen aangeplant worden. 

Lees hier het volledige persbericht van provincie Vlaams-Brabant.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.