header.jpg

Twaalf 'Vijfsterrenlandbouwers'

Twaalf landbouwers uit het Dijleland hebben hun bedrijf, in het kader van het project 'Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur', aantrekkelijker gemaakt voor dieren. Zo kwamen er 5.7 kilometer heggen en houtkanten, 51 (fruit-)bomen, een poel, 18 nestkasten en 3 hectare patrijzenakker in Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Huldenberg, Kortenberg, Overijse en Tervuren bij.

“Twaalf landbouwbedrijven uit het Dijleland zijn de voorbije 2 jaar met ons aan de slag gegaan,” zegt Annabel Pennings van Regionaal Landschap Dijleland vzw. “Samen met hen werkten wij een plan op maat uit om hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor verschillende diersoorten. In totaal kwamen er 5,7 kilometer heggen en houtkanten, 51 (fruit-)bomen, een poel, 18 nestkasten en 3 hectare patrijzenakker bij op 12 landbouwbedrijven in het Dijleland. De bedrijven sloten ook beheersovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij, bijvoorbeeld voor de aanleg van bufferstroken langs de heggen of voor botanisch beheer. De Vlaamse Landmaatschappij hielp ons bij het vinden van al de geïnteresseerde landbouwers”.


"Samen met Europa en Vlaanderen steunden we dit plattelandsproject met een subsidie van 32.191 euro”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw, platteland en Europa. “Het feit dat deze landbouwbedrijven meer dan 5 kilometer heggen en houtkanten planten, toont aan dat zij erg begaan zijn met de natuur rondom hun bedrijf”.
“Onze natuur staat onder druk, ook in de open ruimte”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Net daarom steken we samen, in nauw partnerschap met onze landbouwers, de natuur een handje toe en geven we onze natuur dankzij deze investeringen extra zuurstof”.


“Binnen dit project plantten we aan ons bedrijf 160 meter gemengde heg en een hoogstamboomgaard met 40 fruitbomen”, zegt Tom Cockx, één van de vijfsterrenlandbouwers uit Tervuren. “Kleine landschapselementen zoals heggen, een boomgaard en bomenrijen maken dit landschap mooier. Bovendien zorgen ze voor schaduw voor onze koeien en trekken ze vogels aan. Hoe meer vogels we op ons bedrijf hebben hoe beter. Zij vangen bijvoorbeeld de fruitmotten die de appels en peren kunnen beschadigen en de vliegen die het vee treiteren. Zo zorgen ze voor een natuurlijk evenwicht”.

Deze beelden werden gemaakt nabij de patrijzenakker.


'Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur' is een innovatief plattelandsproject met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en is een samenwerking tussen verschillende partners. Enkele van de realisaties kregen een subsidie van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

 

 

 

 

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.