header.jpg

Zwaluwen in Nesten

Zwaluwen hebben het moeilijk in onze regio. Er is een gebrek aan geschikte locaties waar ze hun nest kunnen bouwen. Daarom plaatste Regionaal Landschap Dijleland, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de 13 gemeenten van het werkingsgebied, meer dan 370 kunstnesten. Die moeten de zwaluwpopulatie opkrikken. Dit project kadert binnen het provinciaal project ‘Zwaluwen in Nesten’ en gebeurde in nauwe samenwerking met de intergemeentelijke natuur- en landschapsteams (IGO) en Natuurpunt. 


“Zwaluwen zijn erg honkvast en keren terug naar dezelfde nestlocatie. Huiszwaluwen 'metselen' hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen. Door de hedendaagse architectuur en bouwwoede en het feit dat onze omgeving steeds 'netter' wordt, ontstaat een gebrek aan geschikte locaties en modder voor het bouwen van nesten. Kunstnesten voor huiszwaluwen zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen. Samen met de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren, werkten we een kunstnestenproject uit”, zegt Annabel Pennings, biodiversiteitsmedewerker van Regionaal Landschap Dijleland. “De nesten werden niet zomaar ergens opgehangen. Enkel in de buurt van  zwaluwnesten zochten we naar geschikte huizen met een brede lichtgekleurde dakoversteek. Bij de geschikte woningen hebben we aangebeld om te vragen of we er een kunstnest mochten plaatsen. “


“Op die manier kunnen de lokale zwaluwkolonies de komende jaren weer uitbreiden”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant. “Het project ‘Zwaluwen in nesten’ kadert binnen onze ondersteuning van het gemeentelijke natuurbeleid. Hiervoor trokken we 17.000 euro uit.”


“In het totaal hingen we de voorbije jaren in 19 INL-gemeenten honderden zwaluwkunstnesten. De zwaluwwerking is een succes en heeft nog potentieel om uit te breiden”, zegt Nadine Rogiers, verantwoordelijke van de Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen.

Met dit fotoverslag zetten we alvast een aantal mooie realisaties op een rijtje. Hopelijk nemen de zwaluwen snel hun intrek in deze nesten.


Zelf aan de slag
Wie zelf iets wil doen, kan dat. Wie vlakbij een zwaluwkolonie woont, kan nagaan of zijn gemeente meedoet met het zwaluwproject. Voorwaarde is wel dat er bewoonde zwaluwnesten in de buurt zijn en men een brede lichtgekleurde dakoversteek heeft.
Waarnemingen van zwaluwnesten kan men doorgeven via waarnemingen.be
Meer info over zwaluwen kan u vinden in deze brochure.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.