header.jpg

ISN Stepstones voor Vliegend hert en Vroedmeesterpad

Locatie realisatiesRecent konden we onze investeringsubsidie natuur 'Stepstones voor het Vliegend hert en Vroedmeesterpad' succesvol afronden. Bedoeling van dit project is om natuurlijke soortgerichte verbindingen in en rond Overijse centrum te creëren richting het Zoniënwoud. Voor het Vliegend hert werden 7 broedhopen aangelegd. 6 van deze broedhopen werden als een lineaire verbinding aangelegd met een tussenafstand van maximaal 200m. Niet toevallig de gemiddelde maximale verspreidingsafstand van een vrouwtje Vliegend hert. Bij één broedhoop werden 13 solitaire bomen en 60 m gemengde haag aangeplant.

Daarnaast werd langs de Generaalbosweg een verbinding gerealiseerd in dreefvorm van 25 hoogstammige Zoete kersen en 225m gemengde heg. Voor de Vroedmeesterpad leggen we een grote poel aan op het einde van de Ketelheide. 

Dit project werd gerealiseerd dankzij de financiële steun van de private eigenaren en de Investeringssubsidie natuur van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De Vlaamse Regering kende deze Investeringsubsidie Natuur goed voor het project in kader van de instandhoudingsdoelstellingen #Natura2000 in Vlaanderen. Deze projecten worden medegefinancierd vanuit het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling (pdpo).

 Bekijk alle foto's via ons fotoalbum.

Locatie realisaties

 

Logos ISN logoblad

 

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.