header.jpg

Kom een bos planten op 24/2 in Wespelaar!

Bij het Regionaal Landschap zijn we altijd verheugd als de winter aanbreekt, want dan kunnen er weer volop hagen, houtkanten, hoogstamboomgaarden en bos aangeplant worden! Deze winter gaan de plantploegen van IGO en de Nationale Boomgaardenstichting voor ons aan de slag op 30 verschillende locaties. Voornamelijk op terreinen van particulieren, maar ook bij enkele landbouwers, scholen en op gemeentelijke percelen. Foto's kan je bekijken op onze facebookpagina. Op 24 februari, tussen 10u en 16u, is iedereen welkom om zelf de handen uit de mouwen te steken in Wespelaar. Daar planten we samen met jou een WOI-herdenkingsbos aan.

Plant een boom in het herdenkingsbos

Na meer dan 4 jaar gebulder in het landschap kwam er stilte: op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand, 1918, zwegen de kanonnen van de Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar later, in 2018, wordt dit zwijgen herdacht. De Eerste Wereldoorlog zaaide dood en verderf, tekende landschappen en mensenlevens. Ook Wespelaar bleef dit lot niet bespaard.

In september 1914 werd in Wespelaar zwaar gevochten. Het bloed van vele soldaten, Belgische en Duitse, zit in onze bodem. Het is voor de herinnering aan deze jongens en mannen, en voor alle anderen die het leven lieten in beide wereldoorlogen een levend monument, het herdenkingsbos van Wespelaar, wordt opgericht.

Op de hoek van Schorisgat en de Elfde Linielaan (vernoemd naar het Belgisch regiment dat hier gevochten heeft) wordt op zaterdag 24 februari 2018 een herdenkingsbos aangeplant. Iedereen die wil mag mee komen planten tussen 10:00 en 16:00 uur. Je kiest zelf om hoe laat je komt. Bomen, werkmateriaal en warme soep op de middag worden voorzien. Zelf moet je enkel zorgen voor aangepaste kledij, waarbij je best rekening houdt met een modderige ondergrond.

Het herdenkingsbos is een initiatief van de gemeente Haacht, het Provinciaal Steunpunt Bos en het Regionaal Landschap Dijleland. Het project wordt gerealiseerd met middelen afkomstig van het bossencompensatiefonds. Iedereen is welkom om te helpen bij de aanplant van het herdenkingsbos van Wespelaar.

Gierzwaluw-copyrightMichelGeven-Buiten-beeld.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.