header.jpg

Vijf nieuwe poelen voor de zeldzame Kamsalamander

Het voorbije najaar legde Regionaal Landschap Dijleland vzw een nieuwe reeks poelen aan. Poelen aanleggen doe je best in de maanden september-oktober. De watertafel staat dan op het laagste punt waardoor je de bodem veel minder beschadigt en je de diepte van de poel perfect op het grondwaterniveau kunt afstemmen. Met steun van de Vlaamse Regering en pdpo (in kader van investeringsubsidie Natuur) gingen we aan de slag rond een heel bijzondere soort, de Kamsalamander.

De Kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander in Vlaanderen. In de voortplantingstijd heeft het mannetje een scherp getande rugkam, vandaar de naam van de soort. Het is een zeldzame amfibieënsoort die helaas nog steeds achteruit gaat. De Kamsalamander is een doelsoort in kader van Natura 2000 en een koesterbuur van stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant. De Kamsalamander is een bewoner van kleinschalige landschappen: gebieden met hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen en vochtige bosjes. Hij stelt hoge ecologische eisen aan zijn biotoop. Voor de voortplanting is er nood aan een uitgebreid en gevarieerd netwerk van poelen.

In Wijgmaalbroek (Leuven) werden in kader van het Europese Interregproject SOLABIO in 2010 vijf nieuwe poelen gegraven door Regionaal Landschap Dijleland vzw en Natuurpunt afdeling Leuven. Met succes! Er werden sinds de aanleg eitjes en larven van de Kamsalamander gevonden in deze poelen. Om de Kamsalamander in dit gebied verder te ondersteunen, besloten we in de omgeving vijf nieuwe voortplantingspoelen aan te leggen en één poel te herstellen. De poelen verschillen in grootte en diepte. Dit zorgt voor een groot en gevarieerd netwerk van poelen, wat goed is voor de Kamsalamander. Sommige poelen zijn niet heel diep zodat ze in een droge zomer kunnen uitdrogen. Hierdoor blijven ze zeker visvrij. Vissen zijn immers nefast omdat ze de eitjes van de Kamsalamander opeten.

Ook het landschap rondom maken we geschikter voor de Kamsalamander. In de winter worden nog houtkanten, struwelen en knotwilgen geplant. In bepaalde zones kan ook ruigte ontwikkelen. Natuurpunt afdeling Leuven zal het gebied beheren zodat de Kamsalamander er zich helemaal thuis kan voelen. Daarna is het spannend afwachten of ze ook in de nieuwe poelen eitjes zullen afzetten.

Een fotoverslag van de aanleg van alle poelen kan je hier vinden.

De Vlaamse Regering keurde een Investeringsubsidie Natuur goed voor dit project ‘Aanleg poelencomplex en KLE voor Kamsalamander in Wijgmaalbroek’ in kader van de instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen. Dit project wordt ook medegefinancierd vanuit pdpo. Dit project is ook een samenwerking van Regionaal Landschap Dijleland vzw, provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt afdeling Leuven en beheerteam Wijgmaalbroek, Natuurpunt Beheer, Natuurpunt Oost-Brabant, stad Leuven, Natuurpunt Studie, Hylawerkgroep. Dank aan alle partners en financierders!

http://ec.europa.eu/agriculture/

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.