header.jpg

IJskelder van Wilder gerestaureerd en ingericht voor vleermuizen

Het kasteeldomein van Wilder (Kampenhout) kent een heel rijke geschiedenis. Het kasteel werd opgetrokken rond 1820 in neoclassicistische stijl, ter vervanging van een waterkasteel daterend uit 1620. In het omliggende kasteelpark liggen onder andere een zeer grote kasteelvijver, een ommuurde moestuin, een oranjerie en een ijskelder.

 

De ijskelder van Wilder dateert vermoedelijk uit de periode van de aanleg van het nieuwe kasteel. IJskelders werden vroeger gebruikt om natuurijs te bewaren: het ijs diende in eerste instantie om dranken en ruimten te koelen, en als remedie tegen kwalen. Door hun constructie en ligging waren deze kelders vrij goed thermisch geïsoleerd. Het ijs werd in de winter uit de bevroren kasteelvijver gehakt en zorgvuldig in de kelder gestockeerd. Het kon tot de volgende winter bewaard worden. IJskelders verloren echter hun functie bij de intrede van de diepvriezer. Momenteel doen verschillende ijskelders – waaronder deze van Wilder – dienst als winterverblijfplaats voor bedreigde vleermuizen.

 

De ijskelder in het kasteelpark van Wilder was nog in vrij goede staat. Enkel de ingang was stilaan in verval geraakt. Om te vermijden dat de constructie verder zou aftakelen en instorten, drong een restauratie zich op. Onder leiding van Regionaal Landschap Dijleland vzw, werd de ingang in zijn oorspronkelijke staat hersteld en voorzien van twee nieuwe toegangsdeuren (met invliegopening voor vleermuizen). In de kuip werden extra nissen voorzien voor de overwinterende vleermuizen. De bomen die bovenop de kuip van de ijskelder groeiden werden afgelopen zomer gekapt om de stabiliteit van de ijskelder op lange termijn niet in het gedrang te brengen. Door deze ingrepen is de instandhouding van de ijskelder gegarandeerd en blijft de rust en stabiliteit van temperatuur- en luchtvochtigheid in de kelder verzekerd. Iets wat overwinterende vleermuizen zeer op prijs stellen!

 

Een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden kan je bekijken via dit fotoverslag.

 

De werken werden uitgevoerd door Regionaal Landschap Dijleland vzw met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.