header.jpg

Nieuw project voor de Vroedmeesterpad

Regionaal Landschap Dijleland vzw diende een projectvoorstel in bij de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van Quickwins 'Verbeteren van de omgevingskwaliteit in de Vlaamse rand'. De projectaanvraag werd goedgekeurd! Wat zijn nu onze plannen voor de Vroedmeesterpad?

De Vroedmeesterpad is een kleine pad die van warmte houdt. Het zuiden van Vlaanderen is dan ook de noordelijke grens van haar verspreidingsgebied. Noordelijker zal je deze pad niet vinden. In het Dijleland komen nog maar enkele geïsoleerde groepjes (populaties) Vroedmeesterpadden voor. Dat maakt ze kwetsbaar en dus is het risico dat ze in onze streek uitsterven reëel.

Daarom werken we al enkele jaren aan de verbetering van hun leefgebied, door het aanleggen van voortplantingsplaatsen en het inrichten van 'warme' landbiotopen met zandstenen.

Met de goedkeuring van dit project krijgen we nieuwe middelen om aan de slag te gaan. Naast terreininrichting maken we ook werk van een educatief pakket en wandelparcours over de Vroedmeesterpad. Wordt vervolgd!

 

Dit project wordt gecofinancierd door de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant in het kader van het project De Vlaamse Rand, in opdracht van de Vlaamse regering.{linkr:bookmarks;size:button;text:nn;separator:+;badges:13}

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.