header.jpg

Zorro te gast in kast

De Eikelmuis, de Zorro onder de knaagdieren, is nog niet verdwenen uit het Dijleland!  Tijdens een controle troffen we een Eikelmuis in winterslaap aan in een nestkast in Overijse, mooi ingeduffeld onder een stapeltje mos. 

In het najaar van 2008 lieten we 57 speciale nestkasten voor Eikelmuizen ophangen in boomgaarden en bosjes op plekken waar in het (nabije) verleden nog Eikelmuizen gespot werden. Tweemaal per jaar controleren we de kasten: in de zomer, als ze jongen hebben, en in de winter, wanneer ze in winterslaap zijn.

Eindelijk was het zo ver! Eind oktober ontdekten we voor de eerste maal een slapende Eikelmuis in één van de nestkasten in Overijse. Zorro is dus nog niet vertrokken.

De laatste 20 jaar wordt de Eikelmuis jammer genoeg steeds minder gezien. Het verdwijnen van geschikte leefgebieden met boomgaarden, houtkanten en bosranden is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang. Door nestkasten op te hangen voorzien we de dieren van goede rust- en nestplaatsen. Uiteraard werken we ook aan de kwaliteit van ons landschap, ondermeer door nieuwe hoogstamboomgaarden en houtkanten aan te planten.

Meer info over de Eikelmuis: http://www.zoogdierenwerkgroep.be

De Eikelmuis is een koesterbuur van Overijse, Oud-Heverlee, Leuven en Bierbeek.

 

 

 

 

 

 

{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:13}

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.