header.jpg

Bosuitbreiding voor 'Het Groene bekken van de Weesbeek'

Het project 'Het Groene Bekken van de Weesbeek' is een initiatief van Regionaal Landschap Dijleland vzw en de Vlaamse Landmaatschappij i.s.m. de gemeenten Herent, Kampenhout en Kortenberg. Een belangrijke focus in het project ligt op het verstreken van de bosstructuur door de realisatie van bosuitbreiding en bosverbindingen. In februari kregen de gemeenten een extra stimulans door een oproep voor bebossing die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) lanceerde.

De gemeenten en de provincies kunnen bij aankoop van te bebossen gronden van ANB een subsidie krijgen van maar liefst 80%. De terreinen die in aanmerking komen moeten een minimum oppervlakte hebben van 0,5 ha. Ook verpachte gronden komen in aanmerking indien de pachtopzegging binnen de 6 jaar kan gebeuren. Bosuitbreidingen die kaderen in lokale initiatieven zoals het Weesbeekproject krijgen bovendien voorrang.

Omdat het nú belangrijk is dat de gemeenten van het Weesbeekproject op de kar springen, brachten we per gemeente zoekzones in kaart. Deze zoekzones duiden aan waar bosuitbreiding voorkeur geniet, rekening houdend met de studie ‘Groene Hart Midden-Brabant’. Een mooie kans voor meer groen in onze streek. Hopelijk wordt ze aangegrepen!

{linkr:bookmarks;size:button;text:nn;separator:+;badges:13}

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.