header.jpg

We hebben weer flink geplant!

De winter en dus ook het plantseizoen is alweer voorbij en het mag gezegd worden: we hebben ook dit jaar flink onze best gedaan om het Dijleland te vergroenen. We plantten 10 nieuwe hoogstamboomgaarden aan, samen goed voor 158 fruitbomen. Daarmee staat de teller na zeven plantseizoenen op 135 boomgaarden ofwel 2237 hoogstamfruitbomen! Er kwamen deze winter ook 235 meter gemengde haag, 813 meter houtkant en 863 m² struweel bij, allemaal geplant met streekeigen soorten zoals meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos en rode kornoelje.

Een bijzondere locatie waar we aan de slag gingen is het Zoötechnisch Centrum van de KULeuven in Lovenjoel.

Om hun 35 ha weilanden te vergroenen met bomen en struiken werkten we samen met de Provincie Vlaams Brabant een inrichtingsplan uit. In maart gebeurden dan de aanplantingen. Op de plek waar vroeger een oude weg liep naar een hoeve langs de Molenbeek kwam 520 m houtkant. Dertig knotwilgen kregen een plaatsje langs de oever van de Molenbeek. Tot slot breidden we de boomgaard aan de Corbeekhoeve uit met 11 hoogstamfruitbomen, allemaal oude rassen van kers, peer, appel en pruim.

Zowel de fruitbomen als de houtkanten en struwelen zijn een verrijking van ons landschap. Ze bieden voedsel, een schuilplaats en nestgelegenheid aan talrijke vogels, kleine zoogdieren en insecten. 

Met financiële steun van: provincie Vlaams-Brabant en Vlaamse overheid – Ruimte en Erfgoed

 

{linkr:bookmarks;size:button;text:nn;separator:+;badges:13}

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.