header.jpg

Nieuwe brug over ringgracht pastorie Bertem

In de Vossenstraat in Bertem zit de restauratie van de oude pastorie in zijn eindfase. Niet alleen het gebouw was een restauratie waard, maar ook de tuin. Deze is vanuit cultuurhistorisch en tuinarchitecturaal oogpunt erg waardevol. En dus engageerde Regionaal Landschap Dijleland vzw zich samen met de gemeente om de verwaarloosde site op te waarderen.

We stelden de monumentale bomen vrij door de boomopslag te kappen, plantten een hoogstamboomgaard aan, ruimden de ringgracht en vervingen het oude wandelbrugje door een nieuw. De gemeente richtte een mooie kringlooptuin in. Als laatste ingreep plaatsten we begin juli een nieuwe (berijdbare) houten brug over de ringgracht. Enkele foto's van de aanleg van de brug vind je hier.

RLD vzw voerde de werken uit in opdracht van de kerkfabriek Sint-Pieter en met de financiële steun van de Vlaamse overheid (Ruimte en Erfgoed).

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.